city at night

SOLUȚIILE PE CARE LE FURNIZĂM SUNT MENITE SĂ STABILEASCĂ NOI STANDARDE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INOVAREA ȘI CALITATEA

Contactează-ne acum

Termeni și condiții

Utilizarea website-ului www.inversolar.ro, care include vizitarea, înregistrarea datelor de contact, parcurgerea pașilor de pe acest site necesari ofertării și contractării serviciilor de furnizare energie electrică implică acceptarea următorilor termeni și conditii:

Date cu caracter personal și confidențialitate

Atunci cand folosiți site-ul nostru www.inversolar.ro, este posibil ca Inversolar Energy S.A., operator de date cu caracter personal, să colecteze, direct sau indirect, anumite date personale despre dumneavoastră, date pe care le-ați introdus pe acest site. Aceste date pot privi informații generale cum ar fi număr de telefon, adresa de e-mail, nume și prenume etc.

Inversolar Energy S.A. poate folosi datele dumneavoastră și pentru a vă oferi informații despre serviciile oferite de noi sau de partenerii noștri, despre care noi credem că vi se potrivesc sau corespund intereselor dumneavoastră, cu condiția să nu fi optat pentru a nu primi un astfel de serviciu.

Inversolar Energy S.A. se angajează să utilizeze datele dumneavoastră personale în conformitate cu obiectivele prevăzute și se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor personale colectate, în condițiile prevăzute în legislația aplicabilă. Această declarație de confidențialitate nu se extinde asupra paginilor de web ale terților cu link-uri către site-ul www.inversolar.ro.

De asemenea, vom colecta și folosi date nepersonalizate în scopul realizării de statistici și pentru a ne ajuta în îmbunătățirea calității serviciilor oferite către dumneavoastră, pentru a înțelege mai bine profilul clienților noștri.

Informațiile colectate nu vor fi divulgate către terțe părți, cu excepția firmelor de curierat/Poștei Române și doar cu scopul îndeplinirii formalităților necesare încheierii contractului.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat conform legilor în vigoare.

Ne obligăm să încetăm comunicarile prin e-mail către dumneavoastră în maxim 3 zile din momentul în care ne-ați solicitat acest lucru – solicitare facută pe fax sau e-mail la datele prevazute în sectiunea Contact a prezentului site.

Prin acceptarea acestor termeni și condiții vă dați acordul în mod expres ca anumite date personale ale dumneavoastră să fie stocate și prelucrate de către Inversolar Energy S.A. și declarați expres că ați luat la cunoștință de prevederile Legii 677/2001 și de drepturile prevăzute de această lege, pe care le puteți exercita conform prevederilor legale, în special de următoarele drepturi:

• dreptul de opoziție;
• dreptul de accces;
• dreptul de intervenție asupra datelor.

Pentru a vă informa asupra drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să vizitați site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro.

Plata cu cardul online

În cazul în care o sumă facturată sau plătită de către vânzător este contestată integral sau în parte de către cumpărător, acesta va transmite, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data emiterii facturii sau a efectuării plății, o notificare vânzătorului cu obiecţiile sale.

Vânzătorul va analiza aceste obiecţii şi va comunica cumpărătorului răspunsul său în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare. În cazul în care contestaţia cumpărătorului este admisă și plata nu a fost efectuată, acesta este exonerat de la plata sumei contestate.

În cazul în care plata a fost efectuată, aceasta va fi restituită de către vânzător în contul bancar al cumpărătorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare.

În cazul în care contestaţia cumpărătorului este respinsă, acesta este obligat să achite suma facturată conform prevederilor contractuale. În măsura în care se stabileşte ulterior, prin hotărârea judecătorească definitivă, că suma achitată de cumpărător nu era datorată, vânzătorul va restitui suma respectivă în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la comunicarea respectivei hotărâri, în contul bancar al cumpărătorului.

În cazul plăților cu cardul bancar, returnarea sumelor achitate se va face în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile.

Legislație aplicabilă

Termenii și condițiile acestui acord sunt guvernate de legea română în vigoare. Nerespectarea termenilor și condițiilor stipulate în acest acord atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legii.

Dispoziții finale

Inversolar Energy S.A. își rezervă dreptul de a schimba oricând și fără preaviz conținutul site-ului www.inversolar.ro precum și termenii și condițiile de folosire ale acestuia. Acestea vor fi publicate pe site și vor produce efecte de la data publicării lor.

Folosirea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul său este considerat ca acceptare a noilor termeni și condiții.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Inversolar Energy S.A.

Tentativele de acces neautorizat la site și încercările de fraudă vor fi raportate autorităților competente.